Експертне обстеження обладнання, що працює під тиском

Після закінчення встановленого технічною документацією строку експлуатації обладнання, що працює під тиском повинне підлягати експертному обстеженню (технічному діагностуванню) з метою визначення залишкового ресурсу й можливості його поновлення відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687. Також проведення експертного обстеження в разі закінчення граничного терміну експлуатації передбачено НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

За результатами виконаних робіт Замовнику надаються:

 • – висновки експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання підвищеної небезпеки;
 •  – запис в паспорті про проходження експертного обстеження та технічного огляду;
 • – регламенти технічних оглядів устатковання підвищеної небезпеки на продовжувальний строк безпечної експлуатації.

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» обладнання, що працює під тиском підлягає технічному огляду. Технічний огляд обладнання під тиском складається із зовнішнього, внутрішнього оглядів та гідростатичного випробування. При технічному огляді використовуються методи неруйнівного контролю.

Періодичний технічний огляд обладнання під тиском (за винятком трубопроводів пари та гарячої води) проводиться у строки, визначені експлуатаційними документами виробника, але не рідше:

 • — одного разу на 4 роки — зовнішній і внутрішній огляди;
 • — одного разу на 8 років — гідростатичне випробування.

Позачерговий технічний огляд обладнання під тиском  проводиться в таких випадках:

 • — якщо обладнання під тиском не експлуатувалося більше 12 місяців;
 • — якщо обладнання під тиском було демонтовано і встановлено на новому місці;
 • — якщо проведено виправлення випинів або вм’ятин, а також ремонт із застосуванням зварки основних елементів обладнання під тиском;
 • — якщо змінено більше 15 % анкерних в’язей будь-якої стінки;
 • — після заміни барабана, колектора, екрана пароперегрівача, пароохолоджувача або економайзера;
 • — якщо замінено одночасно більше 50 % загальної кількості екранних і кип’ятильних чи димогарних труб котла або 100 % труб пароперегрівача чи економайзера;
 • — після досягнення граничного строку експлуатації обладнання під тиском, визначеного проектом, виробником, іншою нормативною документацією;
 • — після аварії обладнання під тиском або його елементів, якщо за обсягом відновлювальних робіт вимагається такий огляд.

ТОВ “НПК “ПРОМЕКСПЕРТ” проводить експертне обстеження, технічне діагностування, технічний огляд обладнання, що працює під тиском:

 • — багатошарові посудини для акумулювання газу, встановлені на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях;
 • — регенеративні підігрівники високого й низького тиску, бойлери, деаератори, ресивери і розширники;
 • — теплообмінники;
 • — посудини нафтохімічних підприємств;
 • — цистерни залізничні для транспортування пропан-бутану і пентану;
 • — балони;
 • — трубопроводи пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар;
 • — трубопроводи гарячої води з температурою вище 110 °C;
 • — котли парові та рідинні;
 • — котельні мобільні установки (пересувні і транспортабельні);
 • — котли-утилізатори (парові та водогрійні);
 • — котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери;
 • — бойлери;
 • — парові, водогрійні і пароводогрійні котли;
 • — палювальні котли теплопродуктивністю більше 0,1 МВт.