Электрооборудование

Після закінчення встановленого технічною документацією строку експлуатації електроустановки повинні підлягати експертному обстеженню (технічному діагностуванню) з метою визначення залишкового ресурсу й можливості його поновлення відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687. Також проведення експертного обстеження в разі закінчення граничного терміну експлуатації передбачено п.п. 5.3 та 5.4 Розділу IV ПТЕЕС.

Силовий трансформатор 110/10кВ

ТОВ “НПК “ПРОМЕКСПЕРТ” проводить експертне обстеження, технічне діагностування електричного устатковання електричних мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000В:

 • – силові трансформатори, автотрансформатори;
 • – силові конденсатори;
 • – силові кабельні лінії;
 • – контактні з’єднання збірних та з’єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів;
 • – підвісні та опорні ізолятори;
 • – вводи і прохідні ізолятори;
 • – масляні та електромагнітні вимикачі;
 • – елегазові вимикачі;
 • – вакуумні вимикачі;
 • – вимикачі навантаження;
 • – запобіжники напругою понад 1000В;
 • – роз’єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі;
 • – вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг;
 • – вимірювальні трансформатори;
 • – комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування;
 • – електродвигуни змінного струму;
 • – машини постійного струму (крім збудників);
 • – заземлювальні пристрої;
 • – електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ.

За результатами виконаних робіт Замовнику надаються Висновки експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання підвищеної небезпеки.