Енергоаудит

Енергоаудит – це комплексне енергетичне обстеження об’єкту, що включає: збір вихідних даних, складання балансів споживання та розподілу енергії, аналізу фінансової та технічної інформації, виявлення нераціональних втрат, розробку енергозберігаючих заходів, видачі рекомендацій і визначення ефекту від їх впровадження.

Метою енергоаудиту є оцінка ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і розробка ефективних заходів для зниження витрат суб’єкта господарювання.

Енергетичний аудит дозволяє знайти правильний шлях економії енергоресурсів, виявити першочергові, маловитратні заходи і розробити перспективу енергозбереження підприємства в цілому, з урахуванням плану розвитку виробництва.

ТОВ “НПК “ПРОМЕКСПЕРТ” проводить енергетичний аудит згідно діючих нормативних документів, зокрема ДСТУ Б А.2.2-12:2015 “Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні” для визначення базового рівня споживання енергетичних ресурсів, потенціалу економії енергетичних ресурсів, розробки енергоефективних заходів, розробки енергетичного паспорту будівлі.

ТОВ “НПК “ПРОМЕКСПЕРТ” проводить енергетичний аудит за наступними напрямками:

  • – енергоаудит бюджетних (громадських) будівель;IMG_4186
  • – енергоаудит будівель комерційної сфери;
  • – енергоаудит житлових будівель;
  • – енергоаудит підприємств;
  • – енергоаудит енергетичних об’єктів та мереж;
  • – енергетичний паспорт об’єкта;
  • – тепловізійна зйомка.

За результатами виконаних робіт Замовнику можуть надаватися наступні документи:

  • – технічний звіт за результатами енергоаудиту;
  • – рекомендації щодо підвищення ефективності використання енергоресурсів і зниження витрат на енергозабезпечення;
  • – енергетичний паспорт.