Експертне обстеження

Після закінчення встановленого технічною документацією строку експлуатації електроустановки повинні підлягати експертному обстеженню (технічному діагностуванню) з метою визначення залишкового ресурсу й можливості його поновлення відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

При проведенні експертного обстеження (технічне діагностування), технічного огляду використовуються методи неруйнівного контролю: візуально-оптичний (VT), ултразвуковий (UT), магнітопорошковий (MT); руйнівний контроль: механічні випробування, визначення твердості.

ТОВ “НПК “ПРОМЕКСПЕРТ” проводить експертне обстеження (технічне діагностування), технічні огляди:

За результатами виконаних робіт Замовнику надаються Висновки експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання підвищеної небезпеки, записи в паспорти за результатами технічних оглядів, регламенти технічних оглядів устатковання підвищеної небезпеки на продовжувальний строк безпечної експлуатації.

Також проводим складання паспортів на парові та водогрійні котли, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під тиском, технологічні транспортні засоби, підйомні споруди та ін.