Навчання з охорони праці

Навчання працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці.

Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлений Законом України «Про охорону праці» (ст. 18. «Навчання з питань охорони праці»).

Виконання вимог Закону України «Про охорону праці» в частині проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці здійснюється відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 за № 15 (Типове положення).

Наше підприємство проводить навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання на підставі  декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

ТОВ «НПК «ПРОМЕКСПЕРТ» пропонує керівникам, інженерам, відповідальним особам Вашого підприємства пройти навчання  із «Загального курсу з  питань охорони праці» танормативно-правових актів з питань охорони праці (НПАОП). Навчання з пожежної безпеки та пожежно-технічного мінімума.

А також робітникам, що виконують роботи підвищеної небезпеки, пройти курс із «Спеціального навчання з безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки» в об’ємі вимог НПАОП за наступними напрямками:

 • – «Роботи в шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)»
 • – «Роботи з зварювання»
 • – «Роботи з інструментами та пристроями»
 • – «Машиніст автомобільного крана»
 • – «Машиніст мостового крана»
 • – «Оператор котельні»
 • – «Стропальник»
 • – «Оператор АЗС»

Також можливе дистанційне навчання.

За результатами навчання видається  посвідчення про перевірку знань та витяг з протоколу перевірки знань.

Ми проводимо навчання з наступних напрямків:

 • – «Загальний курс з  питань охорони праці»
 • – «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08
 • – «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13
 • – «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18
 • – «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07
 • – «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08
 • – «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12
 • – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18
 • – «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15
 • – «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води» НПАОП 0.00-1.11-98
 • – «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів» НПАОП 0.00-1.06-77
 • – «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників» НПАОП 0.00-1.36-03
 • – «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 00.00-1.75-15
 • – «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12
 • – «Правила будови і безпечної експлуатації електроустоновок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98
 • – «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж»
 • – «Правила користування тепловою енергією»
 • – «Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду» 
 • – «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж та тепловикористовуючих установок» НПАОП 0.00-1.69-13
 • – «Правила охорони праці під час зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13
 • – «Правила пожежної безпеки Унраїни» (Пожежно-технічний мінімум)
 • – «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85
 • – «Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі» НПАОП 51.0-1.03-96
 • – «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловсті» НПАОП 02.0-1.04-05
 • – «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» НПАОП 15.0-1.01-17