Вимірювання

Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів споживачів входить до комплексу робіт з підтримки працездатності обладнання в період його використання і служить для контролю технічного стану електрообладнання, апаратів та електричних мереж загалом.

Електротехнічна лабораторія ТОВ “НПК “ПРОМЕКСПЕРТ” проводить комплексні випробування та вимірювання наступного електричного устатковання електричних мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000В:

 • силові трансформатори, автотрансформатори;
 • силові конденсатори;
 • силові кабельні лінії;
 • – контактні з’єднання збірних та з’єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів;
 • підвісні та опорні ізолятори;
 • вводи і прохідні ізолятори;
 • масляні та електромагнітні вимикачі;
 • елегазові вимикачі;
 • вакуумні вимикачі;
 • вимикачі навантаження;
 • запобіжники напругою понад 1000В;
 • роз’єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі;
 • вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг;
 • вимірювальні трансформатори;
 • комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування;
 • електродвигуни змінного струму;
 • машини постійного струму (крім збудників);
 • заземлювальні пристрої;
 • – електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ (вимірювання опору ізоляції електричних мереж та електрообладнання, вимірювання опору заземлення, вимірювання повного опору петлі “фаза – нуль”, вимірювання опору металевого зв’язку та перехідних опорів заземлюючого ланцюга).

Також електротехнічна лабораторія ТОВ “НПК “ПРОМЕКСПЕРТ” проводить випробування електрозахисних засобів, а саме:

 • ізолюючі штанги всіх видів;prot-700x300
 • ізолюючі кліщі;
 • покажчики напруги;
 • електровимірювальні кліщі;
 • діелектричні рукавички;
 • діелектричні калоші та боти;
 • ручний ізолюючий інструмент.

За результатами проведених випробувань та вимірювань Замовнику надаються документи встановленого зразка з результатами проведених вимірювань та випробувань (Технічний звіт або Протоколи про проведення вимірювань та випробувань).

Лабораторія неруйнівного контролю ТОВ “НПК “ПРОМЕКСПЕРТ” проводить комплексні випробування та вимірювання металу та зварних з’єднань устаткуваня підвищеної небезпеки:

 • котли парові та водогрійні, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під тиском;
 • вантажопідіймальні крани та машини, ескалатори, ліфти, підйомники в тому числі будівельні;
 • технологічне обладнання різних галузей виробництва.