Експертне обстеження вантажопідіймальних кранів та підйомників

Після закінчення встановленого технічною документацією строку експлуатації вантажопідіймальне обладнання повинне підлягати експертному обстеженню (технічному діагностуванню) з метою визначення залишкового ресурсу й можливості його поновлення відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687. Також проведення експертного обстеження в разі закінчення граничного терміну експлуатації передбачено НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”.

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” вантажопідіймальне обладнання підлягає первинному, періодичному та позачерговому технічному огляду. Первинному технічному огляду підлягає обладнання перед першим уведенням в експлуатацію.

Періодичному технічному огляду підлягає обладнання, що перебуває в експлуатації:

 • – до закінчення призначеного строку служби (граничного строку експлуатації), зазначеного в експлуатаційних документах їх виробника, а у разі відсутності таких даних – відповідно до призначеного строку служби (граничного строку експлуатації) обладнання;
 • – повному технічному огляду – не рідше одного разу на три роки;
 • – частковому технічному огляду – не рідше одного разу на 12 місяців;
 • – після закінчення призначеного строку служби (граничного строку експлуатації) або продовжуваного строку безпечної експлуатації в терміни, встановлені регламентом технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації або висновком експертизи.

Позачерговий повний технічний огляд обладнання належить здійснювати у разі:

 • – проведення ремонту;
 • – проведення модифікації (реконструкції або модернізації) обладнання;
 • – перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;
 • – демонтажу та встановлення на новому місці;
 • – після заміни на мобільних підйомниках лебідок, обмежувача граничного вантажу, стріли або її секцій;
 • – після установлення змінного стрілового обладнання або заміни стріли вантажопідіймальних кранів;
 • –  після заміни несучих або вантових канатів кабельних кранів;
 • – за ініціативою роботодавця.

ТОВ “НПК “ПРОМЕКСПЕРТ” проводить експертне обстеження, технічне діагностування, технічний огляд вантажопідіймального обладнання:

 • – крани мостового типу, у тому числі мостові перевантажувачі. Крани консольні стаціонарні і пересувні;
 • – крани кабельного типу;
 • – крани портальні, крани-перевантажувачі;
 • – крани баштові;
 • – крани баштові приставні;
 • – крани-лісонавантажувачі;
 • – крани баштові для гідротехнічного будівництва та укладки бетону;
 • – крани щоглові;
 • – крани стрілові переносні;
 • – крани автомобільні, баштові автомобільні, крани-маніпулятори;
 • – крани монтажні спеціальні автомобільні;
 • – крани монтажні спеціальні тракторні;
 • – крани-штабелеукладальники стелажні опорні;
 • – підйомники мобільні (самохідні та причіпні);
 • – підйомники будівельні та щоглові;
 • – лебідки і приводні колиски для підіймання працівників;
 • – лебідки для підіймання вантажу ручні та електричні;
 • – візки однорейкові, талі ручні та електричні;
 • – лебідки важільні;
 • – механізми монтажно-тягові.

За результатами виконаних робіт Замовнику надаються:

 • – висновки експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання підвищеної небезпеки;
 •  – запис в паспорті про проходження експертного обстеження та технічного огляду;
 • – регламенти технічних оглядів устатковання підвищеної небезпеки на продовжувальний строк безпечної експлуатації.