Переліки документів

Орієнтовний перелік документів, що надаються на експертизу для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

 • – Відомості про структуру суб’єкта господарської діяльності (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки підвищеної небезпеки);
 • – Організаційно-розпорядчі документи про призначення відповідальних осіб за виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки;
 • – Документи, що підтверджують наявність нарядної системи допуску працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • – Документація системи управління охороною праці (Положення про систему управління охороною праці, Положення про навчання з питань охорони праці, Положення про службу охорони праці тощо);
 • – Інструкції з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки певного виду або за певною професією на робочих місцях; інструкції з безпечного ведення робіт (робочі, керівні, порядки ведення робіт тощо), що регламентують безпечне проведення заявлених робіт;
 • – Інформація про наявність та стан обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт (висновки експертного обстеження, протоколи вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції);
 • – Витяги з трудових книжок або довідку про наявних працівників, копії безстрокових трудових договорів, контрактів працівників, що виконують заявлені роботи;
 • – Документи (протоколи перевірки знань з питань охорони праці та професійного навчання, кваліфікаційні посвідчення тощо), що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, відповідальних осіб, а також за професіями, які пов’язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки;
 • – Посадові та робочі інструкції працівників, що забезпечують виконання заявлених робіт, та відповідальних осіб;
 • – Програми та плани навчання з питань охорони праці (у разі проведення навчання та перевірки знань власними силами);
 • – Програми проведення інструктажів та журнали інструктажів з охорони праці;
 • – Відомості про виробничі приміщення суб’єкта господарювання, якщо устаткування встановлено стаціонарно (договори оренди, свідоцтва про власність, журнали, акти огляду будівель та споруд, технологічне планування);
 • – Документ, що регламентує принцип забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту працівників суб’єкта господарювання; довідка про забезпеченість засобами індивідуального та колективного захисту, журнали обліку та протоколи їх випробувань;
 • – Матеріали медогляду персоналу суб’єкта господарювання, що задіяний при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки;
 • – Відомості про освіту персоналу суб’єкту господарювання, що задіяний при експлуатації та організації експлуатації заявленого устатковання підвищеної небезпеки.

Орієнтовний перелік документів, що подаються на експертизу для отримання дозволу на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки

 • – Відомості про структуру суб’єкта господарської діяльності (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки підвищеної небезпеки);
 • – Витяг із штатного розкладу суб’єкта господарювання (П.І.Б., керівники, спеціалісти, відповідальні особи, що забезпечують вирішення конкретних питань, робітничі професії – у тому числі набуті суміжні, а також суміщення посад і професій) щодо осіб, що експлуатують та організовують експлуатацію заявленого устатковання підвищеної небезпеки
 • – Організаційно-розпорядчі документи про призначення відповідальних осіб;
 • – Організаційно-розпорядчі документи про затвердження документації системи управління охороною праці, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, посадові інструкції працівників тощо;
 • – Документи, що підтверджують наявність нарядної системи допуску працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • – Документація системи управління охороною праці (Положення про систему управління охороною праці, Положення про навчання з питань охорони праці, Положення про службу охорони праці тощо);
 • – Інструкції з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки певного виду або за певною професією на робочих місцях; інструкції з безпечного ведення робіт (робочі, керівні, порядки ведення робіт, технологічні карти, типові проекти виконання робіт тощо), що регламентують безпечне проведення заявлених робіт;
 • – Інформація про стан заявленого устатковання (висновки експертного обстеження, протоколи вимірювань та випробувань тощо);
 • – Витяги з трудових книжок, копії безстрокових трудових договорів, контрактів працівників, що експлуатують заявлене устатковання;
 • – Документи (протоколи перевірки знань з питань охорони праці та професійного навчання, кваліфікаційні посвідчення тощо), що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, відповідальних осіб, а також за професіями, які пов’язані з експлуатацією заявленого устатковання підвищеної небезпеки;
 • – Посадові та робочі інструкції працівників, що забезпечують виконання заявлених робіт, та відповідальних осіб;
 • – Програми та плани навчання з питань охорони праці (у разі проведення навчання та  перевірки знань власними силами);
 • – Програми проведення інструктажів та журнали інструктажів з охорони праці;
 • – Копії документів, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією устатковання підвищеної небезпеки, акт введення в експлуатацію, проведення випробувань (вимірювань), технічного огляду, експертних обстежень, планово-попереджувальних ремонтів устатковання;
 • – Документ, що регламентує принцип забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту працівників суб’єкта господарювання; довідка про забезпеченість засобами індивідуального та колективного захисту, журнали обліку та протоколи їх випробувань;
 • – Матеріали медогляду персоналу суб’єкта господарювання, що задіяний при експлуатації заявленого устатковання підвищеної небезпеки;
 • – Відомості про освіту персоналу суб’єкту господарювання, що задіяний при експлуатації та організації експлуатації заявленого устатковання підвищеної небезпеки.