Дозвіл на виробництво та постачання обладнання підвищеної небезпеки

Застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – використання машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки за призначенням згідно з результатами оцінки їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Строк дії дозволу на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – безстроково.

Для одержання дозволу на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, який видає територіальний орган Держпраці, виробник або постачальник (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до державного адміністратора заяву, до якої додається висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.