Декларація на виконання робіт підвищеної небезпеки

Строк дії зареєстрованої декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки – необмежений. У разі зміни відомостей  в поданій декларації суб’єкт господарювання подає оновлену декларацію протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін.

 

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці:

 • – Ремонт гідротехнічних споруд;
 • – Виробництво піротехнічних виробів;
 • – Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
 • – Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання;
 • – Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
  замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
 • – Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
  підземних комунікацій чи під водою;
 • – Водолазні роботи;
 • – Маркшейдерські роботи;
 • – Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;
 • – Звалювання та розпилювання блоків природного каменю;
 • – Роботи верхолазні та скелелазні;
 • – Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої
  частоти;
 • – Експертиза щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів
  господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки;
 • – Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із
  стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання;
 • – Зварювальні роботи;
 • – Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • – Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • – Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату;
 • – Вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату,
  металевих труб і феросплавів;
 • – Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ
  корисних копалин;
 • – Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних
  підйомників;
 • – Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
 • – Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з
  видобутком корисних копалин;
 • – Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу;
 • – Газополум’яні роботи;
 • – Роботи із збагачування корисних копалин;
 • – Розподіл вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).